Polityka prywatności

Polityka prywatności

15:30 07.02.2017

1.    Administratorem danych osobowych jest Kasa Jowisz z siedzibą w Czeladzi, ul. Wojkowicka 2, 41-250 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000116248, REGON 272379916, NIP: 6251033402, gromadząca dane osobowe w zakresie składania zapytań o ofertę Kasy Jowisz poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie www.kasajowisz.pl, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).2.    W dalszej części Polityki prywatności Premium Management – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Kasa Jowisz zwane są łącznie Administratorem, a postanowienia Polityki prywatności stosuje się wprost do gromadzonych przez nich danych osobowych. 

3.    Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu kasajowisz.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

4.    Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

a)    przy rejestracjib)    przy wypełnianiu formularza kontaktowegoc)    w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Kasę Jowisz, Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu Kasajowisz.pl.d)    przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu Kasajowisz.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

5.   Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem Kasajowisz.pl, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują,  dostosowane do preferencji Użytkowników.  W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

6.    Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:

a)    podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowychb)    właścicielowi Portalu Kasajowisz.plc)    podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

7.    Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

8.    Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

9.    W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu Kasajowisz.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

10.    W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.

11.   Administratorem danych osobowych jest Premium Management – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486957, NIP 5862286497, Kapitał Zakładowy: 193.150.000 zł (wpłacony w całości), gromadząca dane osobowe w zakresie zapisów na otrzymywanie Newslettera Kasa Jowisz, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia do Newslettera Kasa Jowisz umieszczonego na stronie www.kasajowisz.pl, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.